San-el Mühendislik’te tahsisli sermaye artırımı

by basindasaglik

San-eL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş’de tahsisli sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimizin 75.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla her biri 1 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 18.255.333 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak şirketimizin nakit karşılığı borçlarından Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş 1.312.429,08 TL, Gökmedrese Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş 3.216.763,49 TL, Rana Yıldırım 1.478.717,66 TL ve de Sena Yıldırım 7.651.242,51 TL tutarların mahsup edilmek suretiyle kalan 21.340.847,26 TL’si Yönetim Kurulu Başkanı Rana Yıldırım tarafından nakden karşılanmak suretiyle payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla Borsa İstanbul A.Ş’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan yüzde 20 (+/-) olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, toplam da 35.000.000 TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına, ihraç edilecek payların tamamının borsada işlem gören nitelikte (B) grubu imtiyazsız pay olarak ihraç edilmesine ve yukarıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilmesine, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle yukarıda ismi belirtilen gerçek ve tüzel kişilere Borsa İstanbul A.Ş düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yoluyla satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurulmasına, kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin net satış hasılatından ayrı olarak ödenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş düzenlemelerine uygun sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment