img

Dap Gayrimenkul'den birleşme bildirimi


Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş, şirketin yüzde 100 iştiraki olan Dap Nişantaşı Koru İnşaat San. ve Tic. A.Ş ve DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat San. ve Tic. A.Ş ile birleşme işlemine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

''5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ve Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, şirketimizin DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ile birleşmesine, birleşme işleminde 30.06.2022 tarihli finansal tabloların esas alınmasına, DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ve Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sermayelerini temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda şirketimize ait olması ve şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile tebliğin 13. maddesi kapsamında birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına, bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporu hazırlanmamasına, TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına, birleşme sözleşmesinin şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca şirketimizin DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ve Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine, bu işlemlerle ilgili olarak hazırlanan 26.09.2022 tarihli birleşme sözleşmesinin kabul edilmesine, işlemler için Sermaye Piyasası Kurulundan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

TSPB

Haber Giriş Sistemi

Reklam Pazarı

Reklam İçeriği

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Dünya Genelinde Son Depremle

Dolar Fiyatı

 

 

724ilanbul

Araba Hayali

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.