Reklam
Vakıf Katılım
Tarih : 2020-02-21 11:18:00

Kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %33,48 artış oldu

2020 yılı Ocak ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %33,48 artış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %33,48 kurulan kooperatif sayısı %10,68 oranında artmış olup gerçek kişi ticari işletme sayısı %0,86 oranında azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %3,77 oranında azalış olup kapanan kooperatif sayısında %95,51 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %105,61 oranında artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %26,56 artış oldu.

 • 2020 yılı Ocak ayında, 2019 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı %26,56 kurulan kooperatif sayısı %28,09 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %0,88 oranında artmıştır.
 • 2020 yılı Ocak ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre %9,91 kapanan kooperatif sayısında %5,45 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %27,55 oranında artış olmuştur.

2020 yılı Ocak ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • 2020 yılı Ocak ayında kurulan toplam 10.591 şirket ve kooperatifin %85,80’nini limited şirket, %13,12’sini anonim şirket, %1,08’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %39,85’i İstanbul,

%9,52’si Ankara, %6,24’ü İzmir’de kurulmuştur.

 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 

2020 Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre%55,56 oranında azaldı.

 

 • 2020 yılı Ocak ayında 10.591 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 9.087 limited şirket, toplam sermayenin %76,37’sini, 1.390 anonim şirket ise %23,63’ünü oluşturmaktadır. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre %55,56 oranında azalmıştır.

2020 Ocak ayında şirket ve kooperatiflerin 3.570’i ticaret,  1.745’i imalat ve 955’i inşaat sektöründe kurulmuştur.  1.255 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2020 Ocak ayında şirket ve kooperatiflerin 3.570’i ticaret,  1.745’i imalat ve 955’i inşaat sektöründe kurulmuştur.  2020 Ocak ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.255’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 594’ü inşaat, 417’si imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 702’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 427’si inşaat, 262’si imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.531’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,  733’ü inşaat,  354’ü imalat sektöründedir.

 

2020 Ocak ayında kurulan 114 Kooperatifin 43’ü Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2020 Ocak ayında kurulan 114 Kooperatifin 43’ü Konut Yapı Kooperatifi, 23’ü İşletme Kooperatifi 20’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 

 

2020 yılı Ocak ayında 1.076 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2020 yılı Ocak ayında kurulan 1.076 yabancı ortak sermayeli şirketin 618’i Türkiye, 83’ü İran, 45’i Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 1.076 yabancı ortak sermayeli şirketin 101’i anonim, 975’i limited şirkettir. 2020 yılı Ocak ayında kurulan şirketlerin 128’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 53’ü Gayrimenkul acenteleri ve 43’er adet olmak üzere Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri ile İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 76,20’sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.Hibya Haber Ajansı

© Copyright 2024 basindasaglik.com Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.