Reklam
Vakıf Katılım
Tarih : 2024-06-10 09:48:06

Lokman Hekim'de sermaye artırımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere toplam 180.000.000 TL (yüzde 500) bedelsiz artırılarak 216.000.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 180.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesine ve bedelsiz artırılan sermaye tutarı karşılığında beher pay bedeli 1 TL olan 180.000.000 adet pay ihraç edilmesine, sermaye artırımında ihraç edilecek paylarla ilgili olmak üzere (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu imtiyazlı nama yazılı, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu imtiyazsız hamiline yazılı pay çıkartılmasına, iç kaynaklardan yapılacak bedelsiz sermaye artırımına yönelik olarak gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yapılmasına, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak SPK'ya başvuru dahil, mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdür Süleyman Alper İnceöz'ün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı

© Copyright 2024 basindasaglik.com Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.